Video highlight Rafael Nadal 3-0 Hyeon Chung:

 
Nadal tiễn niềm hi vọng của Hàn Quốc về nước
Nadal góp mặt ở vòng 4 US Open 2019
Nadal tiễn niềm hi vọng của Hàn Quốc về nước
Kết quả vòng 3 đơn nam ngày 31/8

Q.C