Video highlight Nadal 3-0 John Millman:

Nadal khởi đầu như mơ ở US Open
Nadal thắng dễ ở vòng 1 US Open
 

Kết quả vòng 1 đơn nam US Open ngày 27-28/8:

Nadal khởi đầu như mơ ở US Open

Nadal khởi đầu như mơ ở US Open

Nadal khởi đầu như mơ ở US Open

Q.C