Video highlight Antoine Hoang 3-2 Leonardo Mayer

Antoine Hoang,Leonardo Mayer,US Open 2019
Antoine Hoang thắng kịch tính ở vòng 1 US Open
 

Kết quả vòng 1 đơn nam US Open ngày 27-28/8:

Antoine Hoang,Leonardo Mayer,US Open 2019

Antoine Hoang,Leonardo Mayer,US Open 2019

Antoine Hoang,Leonardo Mayer,US Open 2019


Q.C