Video highlight Antoine Hoang 3-2 Leonardo Mayer

Tay vợt gốc Việt vào vòng 2 US Open sau 5 set kịch chiến
Antoine Hoang thắng kịch tính ở vòng 1 US Open
 

Kết quả vòng 1 đơn nam US Open ngày 27-28/8:

Tay vợt gốc Việt vào vòng 2 US Open sau 5 set kịch chiến

Tay vợt gốc Việt vào vòng 2 US Open sau 5 set kịch chiến

Tay vợt gốc Việt vào vòng 2 US Open sau 5 set kịch chiến


Q.C