Video highlights Antoine Hoang 0-3 Nick Kyrgios:

Tay vợt gốc Việt dừng bước trước 'Cậu bé hư'
Antoine Hoang dừng bước ở vòng 2 US Open 2019
 

Kết quả đơn nam ngày 29-30/8:

Tay vợt gốc Việt dừng bước trước 'Cậu bé hư'

Tay vợt gốc Việt dừng bước trước 'Cậu bé hư'

Q.C