Video highlights Antoine Hoang 0-3 Nick Kyrgios:

US Open 2019,Antoine Hoang
Antoine Hoang dừng bước ở vòng 2 US Open 2019
 

Kết quả đơn nam ngày 29-30/8:

US Open 2019,Antoine Hoang

US Open 2019,Antoine Hoang

Q.C