Phân nhánh và kết quả đơn nữ Roland Garros 2020:

Kết quả đơn nữ Roland Garros 2020
 
Kết quả đơn nữ Roland Garros 2020
Lịch trình Roland Garros năm 2020

Vòng 1: Ngày 27, 28, 29/9
Vòng 2: Ngày 30/9 và 1/10
Vòng 3: Ngày 2, 3/10
Vòng 4: Ngày 4, 5/10.
Tứ kết: Ngày 6, 7/10
Bán kết nữ: Ngày 8/10
Bán kết nam: Ngày 9/10
Chung kết nữ: Ngày 10/10
Chung kết nam: Ngày 11/10

Nghĩa Hưng