Với mục tiêu đánh chiếm áo vàng lẫn đồng đội do Bike Life Đồng Nai nắm giữ, các tay đua Vinama TP.HCM, Tập đoàn Lộc Trời An Giang tổ chức tấn công liên tục.

Để bảo vệ áo vàng cho Loic Desriac cũng như giữ chắc ngôi nhất đồng đội, Bike Life Đồng Nai cũng tổ chức rượt đuổi quyết liệt.

Tốc độ của 2 tốp được đẩy lên rất cao, có lúc trên 50 km/giờ, tốp đầu thường xuyên tạo được khoảng cách khoảng 1 phút 30 giây.

Chặng 15 giải xe đạp TH TPHCM 2021: Lật đổ bất thành
Chặng 15 giải xe đạp TH TPHCM 2021: Lật đổ bất thành

Ở 10 km cuối, tốp đông phía sau ngoài Bike Life Đồng Nai còn có các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp lên hỗ trợ để rượt bắt tốp đầu, đẩy tốc độ lên rất cao nên thành công ở hơn 1km cuối khiến nỗ lực của các tay đua TP.HCM, Tập đoàn Lộc trời An Giang bất thành.

 

Tay đua Võ Minh Gia Bảo (Quân khu 7) nằm ở tốp đầu khôn khéo dưỡng sức sau đó tấn công mạnh mẽ khi cách đích hơn 1km và thành công khi thắng chặng.

Về đích trong tốp đông chỉ sau Gia Bảo 2 giây, Loic Desriac bảo vệ thành công áo vàng sau 15 chặng, giữ khoảng cách 34 giây so với Javier Perez (Vinama TP.HCM). Đội Bike Life Đồng Nai cũng giữ được ngôi nhất đồng đội với khoảng cách 10 giây so với đội xếp nhì Vinama TP.HCM.

Ngày 23/4 Cúp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á diễn ra chặng 16 từ Bình Định về Phú Yên với lộ trình thi đấu 94 km.

DL