Xem highlights Federer 3-2 Millman:

Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
 
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực
Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực

Kết quả vòng 3 đơn nam Australian Open ngày 24/1:

Federer vào vòng 4 Australian Open sau màn tra tấn thể lực

Q.C