Xem highlights Thiem 3-1 Zevrev: 

Dominic Thiem vào chung kết sau 2 loạt 'đấu súng'
Dominic Thiem vào chung kết sau 2 loạt 'đấu súng'
Dominic Thiem vào chung kết sau 2 loạt 'đấu súng'
 
Dominic Thiem vào chung kết sau 2 loạt 'đấu súng'
Dominic Thiem vào chung kết sau 2 loạt 'đấu súng'
Dominic Thiem vào chung kết sau 2 loạt 'đấu súng'
Dominic Thiem vào chung kết sau 2 loạt 'đấu súng'
Dominic Thiem ăn mừng sau khi đánh bại Alexander Zverev để giành vé chung kết


Q.C