Đoàn Văn Hậu trổ tài cắt tóc điệu nghệ

Đoàn Văn Hậu trổ tài cắt tóc điệu nghệ

Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội tại Hà Lan vì đại dịch Covid-19, Đoàn Văn Hậu trổ tài cắt tóc không kém gì tay kéo chuyên nghiệp.

Thiên Bình