Hà Nội FC,Nam Định,Pháo sáng,CĐV
Hà Nội FC,Nam Định,Pháo sáng,CĐV
 
Hà Nội FC,Nam Định,Pháo sáng,CĐV
Hà Nội FC,Nam Định,Pháo sáng,CĐV
Hà Nội FC,Nam Định,Pháo sáng,CĐV

Q.C (nguồn video: Truyền hình VietNamNet)