Hàng nghìn CĐV SLNA đã nhuộm vàng sân Hàng Đẫy tối 7/4 bằng màu áo truyền thống, tạo nên bầu không khí sôi động cùng màn đốt pháo sáng, pháo hoá ngay trước khi trận đấu diễn ra.

Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
 
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa
Fan xứ Nghệ 'đại náo' Hàng Đẫy bằng pháo sáng, pháo hoa

S.N