Xem video:

 

Video tổng hợp U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan:

Q.C