AFC Cup 2019,Bảng xếp hạng bóng đá,Hà Nội FC,B.Bình Dương
Xếp hạng bảng F
AFC Cup 2019,Bảng xếp hạng bóng đá,Hà Nội FC,B.Bình Dương
Xếp hạng bảng G
 
AFC Cup 2019,Bảng xếp hạng bóng đá,Hà Nội FC,B.Bình Dương
Xếp hạng các đội đứng nhì bảng khu vực Đông Nam Á. Đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp

Q.C