Bảng xếp hạng Hà Nội FC, Bình Dương tại AFC Cup 2019
Xếp hạng bảng F
Bảng xếp hạng Hà Nội FC, Bình Dương tại AFC Cup 2019
Xếp hạng bảng G
 
Bảng xếp hạng Hà Nội FC, Bình Dương tại AFC Cup 2019
Xếp hạng các đội đứng nhì bảng khu vực Đông Nam Á. Đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp

Q.C