- Theo BLV Ngô Quang Tùng, sau khi thấy U23 Việt Nam chơi lấn lướt, U23 UAE đã chủ động kéo trận tranh HCĐ về loạt đá luân lưu cân não.

 

Vân Anh - Đức Yên - Anh Thơ