Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Cristiano Ronaldo
Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Lionel Messi
Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Paul Pogba
Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Neymar
Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Kevin De Bruyne
 
Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Harry Kane
Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Marcus Rashford
Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Mohamed Salah
Phì cười hình ảnh Ronaldo, Messi sau thời gian cách ly
Wayne Rooney

* T.A