Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Larissa Riquelme nổi tiếng từ World Cup 2010 với vẻ đẹp bốc lửa trên khán đài

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

CĐV nữ của Paraguay trên khán đài Arene do Gremio
 

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Kiều nữ xinh đẹp bốc lửa 'thiêu đốt' Copa America

Những CĐV nước chủ nhà xinh đẹp

* T.A