Theo hãng tin TASS, Nga đã hạ thủy tàu phá băng dành cho lực lượng hải quân nội địa.

Tàu có tên Ilya Muromets được hạn thủy tại St Petersburg và dự kiến sẽ được chuyển giao cho lực lượng hải quân vào năm 2017.