Dù có hốc để vũ khí bên trong, chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ vẫn phải dựa vào các thùng nhiên liệu không tàng hình để tăng thời gian bay.

Dĩ nhiên, việc tiếp nhiên liệu trên không từ một thùng chứa cũng là một lựa chọn song do không phải lúc nào thùng tiếp nhiên liệu trên không cũng có sẵn, vì thế khi thực hiện hay triển khai các chiến dịch thời bình F-22 Raptor thường sử dụng thùng chứa bên ngoài, vốn được đặt dưới cánh sau.

 

Tuy nhiên, nếu chiến dịch đòi hỏi chiếc chiến đấu cơ này phải tàng hình hoàn toàn trước radar, các thùng nhiên liệu bên ngoài sẽ bị vứt bỏ và việc trở nên tàng hình hoàn toàn của F-22 Raptor sẽ dễ dàng như bức hình được đăng trên trang The Aviation dưới đây.

Xem máy bay F-22 Raptor tàng hình hoàn toàn 

  • Hoài Linh