Nhà chức trách dự báo, số trường hợp thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên.

 

VietNamNetTV