Bỉ là nhà tài trợ cho chương trình “Giảm thiểu rào cản đối với hoạt động học tập của trẻ mầm non tại các huyện khó khăn và có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống (BAMI) giai đoạn 2017-2021", với tổng ngân sách hơn 4 triệu Euro (hơn 105 tỷ đồng).

Sứ quán Bỉ tặng túi vệ sinh cá nhân cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam
Đại sứ Paul Jansen tặng quà cho các em

Chương trình BAMI tập trung nâng cao chất lượng học tập của trẻ 3-5 tuổi trong giáo dục mầm non tại các huyện dân tộc thiểu số ở Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mục tiêu là củng cố năng lực của giáo viên mầm non về giám sát trẻ theo định hướng quy trình, giúp giáo viên giải quyết các rào cản về giới, môi trường, dân tộc đối với việc học và tham gia học tập của trẻ em.

Tại mỗi tỉnh, chương trình phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo để tập trung vào hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lí về giáo dục mầm non của các huyện, cũng như chương trình nâng cao năng lực cho các Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Sứ quán Bỉ tặng túi vệ sinh cá nhân cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam
 

Đại sứ Paul Jansen và phái đoàn đã đến thăm xã Trà Mai - một trong những địa phương hoạt động của chương trình BAMI. Nhận thức được tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đối với giáo dục, trẻ em và cha mẹ các em, Đại sứ quán Bỉ đã tặng các túi quà đồ dùng vệ sinh cá nhân bao gồm khẩu trang vải, xà phòng và khăn lau tay cho trẻ mẫu giáo và gia đình các em. 

6.200 túi quà đồ dùng vệ sinh cá nhân được phát đến tay trẻ mầm non ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Thông qua hoạt động này, Đại sứ quán Bỉ hy vọng sẽ góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và ngăn ngừa virus gây hại này tại các trường mầm non.

Đại sứ Paul Jansen mong chờ những thay đổi tích cực từ các dự án do Bỉ tài trợ và hy vọng có thể tiếp tục giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của Covid-19 đối với trẻ mầm non. 

Bảo Đức

ĐSQ Việt Nam tặng khẩu trang cho Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ

ĐSQ Việt Nam tặng khẩu trang cho Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ

 - Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ vừa trao tặng khẩu trang cho Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ (DFC) nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 của DFC.