Đại diện từ các bộ ban ngành, giới học giả, các viện nghiên cứu, các hội hữu nghị và trung tâm văn hóa tham dự sự kiện cùng với cộng đồng người Ấn tại Hà Nội.

Hiến pháp Ấn Độ được thông qua vào ngày 26/11/1949 và có hiệu lực vào ngày 26/1/1950 khi Ấn Độ trở thành quốc gia Cộng hòa có chủ quyền.

Vào năm 2015, Chính phủ Ấn Độ tuyên bố kỷ niệm ngày này hàng năm để tri ân các thành viên Hội đồng lập hiến vì vai trò quan trọng của họ trong việc soạn Hiến pháp. 

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông Pranay Verma, trong bài phát biểu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiến pháp đối với quá trình phát triển của Ấn Độ sau độc lập và sự biến chuyển của Ấn Độ thành một quốc gia hiện đại mạnh mẽ. Đại sứ nhắc lại sự hy sinh và quyết tâm của các nhà lập quốc, và công sức của họ trong việc soạn thảo bộ Hiến pháp lớn nhất thế giới cho một quốc gia độc lập.

 

Hai bộ phim tài liệu về Hiến pháp Ấn Độ: “Quá trình hình thành Hiến pháp Ấn Độ” và “Tinh thần tự do” được trình chiếu để trình bày quá trình phát triển và đặc điểm cơ bản của Hiến pháp Ấn Độ. Đại sứ quán cũng tổ chức triển lãm ảnh về Hiến pháp nhân sự kiện này.

Để bắt đầu lễ kỷ niệm, sáng cùng ngày, các cán bộ của Đại sứ quán cùng đọc Lời mở đầu trong Hiến pháp Ấn Độ. Tổng lãnh sự quán Ấn Độ trong thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức một lễ kỷ niệm riêng về ngày Hiến pháp.

Đức Bảo 

Xem Thủ tướng Ấn Độ nhặt rác trên bãi biển

Xem Thủ tướng Ấn Độ nhặt rác trên bãi biển

Hình ảnh Thủ tướng Narendra Modi nhặt rác trong khi đi thể dục buổi sáng trên bãi biển sớm 12/10 ở thị trấn Mamallapuram miền nam Ấn Độ đang được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt.