Thế giới
>>

Việt Nam và thế giới

Nhật hỗ trợ tăng cường dịch vụ phục hồi chức năng ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trịicon
Nhật hỗ trợ tăng cường dịch vụ phục hồi chức năng ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị
icon
 JICA và tổ chức phi chính phủ Humanity & Inclusion (HI) ký thỏa thuận hợp tác về việc phái cử tình nguyện viên quốc tế làm việc tại bệnh viện ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.
 
video box
 
 
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị