Nhà hàng này có thể phục vụ 50 suất ăn cùng lúc nhờ đội ngũ phục vụ gồm 6 robot "chân dài ".

Mỗi bàn được trang bị một máy tính, từ đó khách hàng có thể ngồi tại chỗ gọi món.

Ấn Độ,nhà hàng,nhà hàng robot,robot phục vụ
 
Ấn Độ,nhà hàng,nhà hàng robot,robot phục vụ
Ấn Độ,nhà hàng,nhà hàng robot,robot phục vụ
Ấn Độ,nhà hàng,nhà hàng robot,robot phục vụ

Venkatesh Rajendaran, chủ "Nhà hàng Robot", cho biết các nhân viên "người thật" sẽ có mặt ngay lập tức để giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong quá trình phục vụ.

Thanh Hảo