Thông thường, để đảm bảo khoảng cách an toàn thời dịch, các nhà hàng chỉ hoạt động khoảng 50% công suất hoặc đặt những tấm chắn để đảm bảo giãn cách. 

 

VietNamNet TV