Bất chấp cái lạnh tới -33 độ C, các vũ công múa cột vẫn hăng say biểu diễn phục vụ người dân tại ngôi làng Beiji ở cực bắc Trung Quốc.


Nằm tại huyện Mặc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Beiji là một trong những nơi lạnh nhất ở Trung Quốc.

Xem biểu diễn múa cột ngoài trời lạnh thấu xương

Năm nay, các vũ công múa cột đã có chuyến lưu diễn tới vùng đất này khi nhiệt độ ngoài trời xuống tới -33 độ C.

Xem biểu diễn múa cột ngoài trời lạnh thấu xương

Các thành viên của đội múa cột quốc gia Trung Quốc đã tới thăm Beiji hàng năm kể từ năm 2012.

Xem biểu diễn múa cột ngoài trời lạnh thấu xương

 

Có lẽ hành động của họ đã truyền cảm hứng cho các vũ công múa cột khác. Tuần trước, một nhóm các vũ công cũng đã biểu diễn múa cột tại một lễ hội băng tuyết ở Cát Lâm trong cái lạnh -16 độ C.

Xem biểu diễn múa cột ngoài trời lạnh thấu xương

Xem biểu diễn múa cột ngoài trời lạnh thấu xương

Xem biểu diễn múa cột ngoài trời lạnh thấu xương

Sầm Hoa