Bi kịch vừa xảy đến với một phụ nữ người Brazil. Khi chứng kiến bạn đời và giúp việc đang trong phòng ngủ ở bộ dạng "không mảnh vải che thân", cô đã dùng súng bắn cảnh cáo.

 

Tuấn Anh