Để ca ngợi mảnh đất toàn những người phụ nữ có nhan sắc, tạp chí này viết: "Một chuyến đi tới Kiev thực sự xứng đáng, gần như không thể tin được những phụ nữ xinh đẹp như vậy vẫn tồn tại. Nếu ai đó cho rằng phụ nữ đẹp thường nhạt nhẽo thì phụ nữ Ukraina sẵn sàng bác bỏ học thuyết đó. Phụ nữ Ukraina đều có giáo dục và sẵn sàng thảo luận về văn học hoặc triết học".

Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
 
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina
Vẻ đẹp trong trẻo và quyến rũ của thiếu nữ Ukraina

Lê Nguyễn