Để ca ngợi mảnh đất toàn những người phụ nữ có nhan sắc, tạp chí này viết: "Một chuyến đi tới Kiev thực sự xứng đáng, gần như không thể tin được những phụ nữ xinh đẹp như vậy vẫn tồn tại. Nếu ai đó cho rằng phụ nữ đẹp thường nhạt nhẽo thì phụ nữ Ukraina sẵn sàng bác bỏ học thuyết đó. Phụ nữ Ukraina đều có giáo dục và sẵn sàng thảo luận về văn học hoặc triết học".

phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
 
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp
phụ nữ đẹp,Ukraina,sắc đẹp,người đẹp,gái đẹp

Lê Nguyễn