Đây là một các để bày tỏ tình cảm, sự tôn trọng đối với sự sống, cái chết và những người đã khuất.

 

VietNamNet TV