Căn cứ số tiền hàng bán được trên nền tảng thương mại điện tử, thịt lợn được phân phát ở các bộ phận khác nhau.

thịt lợn,Trung Quốc,khủng hoang thịt lợn,lợn,đắt đỏ
Phần thưởng lớn nhất và nhỏ nhất

Một nhân viên nữ được thưởng to nhất là một đùi lợn và một nhân viên nam nhận được phần thưởng nhỏ nhất là đuôi lợn.

 
thịt lợn,Trung Quốc,khủng hoang thịt lợn,lợn,đắt đỏ
Phần thưởng lớn nhất và nhỏ nhất

Ông chủ này nói, do lo lắng nhân viên bị thiếu chất trong dịp Lễ Độc thân (11/11), nên ông đã phân phát thịt lợn như một kiểu phúc lợi.

Ngô Tuyết