Thưởng Tết tiền tỷ, vàng lại thêm bao lì xì
Tiền thưởng được bó lại theo các mức

Tại hội nghị mừng công cuối năm, tiền thưởng được phát cho các nhân viên khiến người ta “tối tăm mặt mũi”. Phần thưởng ngoài tiền mặt, còn có vàng khắc tên người được thưởng và thêm bao lì xì với các mức khác nhau.

 

Được biết, người được thưởng nhiều nhất là 510.000NDT (1,7 tỷ đồng). Tiền thưởng được phân theo các mức Lao động gương mẫu, Cá nhân ưu tú.

Ngô Tuyết