Tình trạng ô nhiễm khói bụi tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã ở mức báo động từ lâu.

Khói bụi gây ra những vấn đề nghiêm trọng về hô hấp đối với người dân nơi đây.