>>> Cập nhật Chiến sự ở Afghanistan

 

VietNamNet TV

Afghanistan thay đổi thế nào 20 năm qua?

Afghanistan thay đổi thế nào 20 năm qua?

Afghanistan đã có nhiều thay đổi trong 20 năm qua, sau khi Mỹ tấn công và lật đổ chế độ Taliban năm 2001.