Malaysia trở thành một trong những quốc gia nhập khẩu nhựa phế liệu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, thị trấn nhỏ Kuala Langat đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của ngành công nghiệp này.

 

VietNamNet TV