Cháu gái của bà được phép ở bên giường bệnh, chứng kiến những giây phút cuối đời của bà ở bệnh viện và truyền hình ảnh này tới đại gia đình ở khắp nơi qua phần mềm trực tuyến.

 

VietNamNet TV