Xuân Vận được hiểu là quãng thời gian toàn dân Trung Quốc thực hiện các hành trình trên khắp cả nước mỗi khi xuân về. Năm 2019, ước tính trong 40 ngày Xuân Vận, Trung Quốc sẽ có khoảng gần 3 tỷ lượt người đi lại trên mọi phương tiện giao thông.

 

VietNamNet TV