Chú lợn này nằm trong chương trình 'Nhịp cầu vui vẻ', theo đó, một số loài động vật được đào tạo để 'giao tiếp' với con người, giúp con người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn.