Đó là lý do họ độ những chiếc xe kiểu cách từ Italia thành những siêu phẩm đặc biệt, với gỗ, nhựa, thép và rất nhiều những chi tiết mới lạ khác.

 

VietNamNet TV