Hiếm nơi đỗ xe, thần tài, thần tình yêu cũng đi tranh chỗ
(Ảnh: Shanghaiist)

Trong một đoạn video được đăng trên Shanghaiist, chỗ đỗ xe bên ngoài một số cửa hàng mặt phố đã được đặt sẵn các tượng nhỏ như tượng thần tài, tượng nguyệt lão (thần tình yêu) để đảm bảo không ai chiếm được khoảng trống đó.

 

Video được ghi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Lê Nguyễn