Sau khi nhận được danh hiệu này, cuộc sống của Junrey và gia đình có những thay đổi đáng kể.

VietNamNet TV