Anh chàng tự nhận mình đã một đời làm phù rể và kiếp trước đã 'giải cứu thế giới' nên giờ đây mới được yêu thương như thế.