Lãnh cung thực tế không có một địa điểm cố định được đặt tên như Dực Khôn, Vĩnh Thọ, Cảnh Nhân, mà là có thể là bất cứ gian phòng hoặc một tổ hợp phòng nào đó trong Tử Cấm Thành lộng lẫy. Từ hàng trăm năm nay, đã tồn tại những giai thoại ly kỳ, ám ảnh xung quanh lãnh cung.

 

VietNamNet TV