Quân đội Nga đã bắn tên lửa vào một mục tiêu mô phỏng cách trường bắn khoảng 60km. Theo Bộ Quốc phòng, mục tiêu này đã bị phá huỷ thành công.

 

Cuộc diễn tập bao gồm cả một chiến dịch dưới mặt đất. Quân lính đã ngăn chặn những kẻ tấn công có điều kiện, đẩy lùi ‘quân địch’ và cho phép một đoàn hộ tống chở tên lửa băng qua để đến được vị trí phóng.

Bộ Quốc phòng cho biết cuộc diễn tập là một phần trong quy trình phóng tử tên lửa Iskander. Khoảng 1.200 binh lính và 300 thiết bị quân sự đã tham gia tập trận.

Anh Thư