Đoạn video dài 2 phút mới được kênh YouTube có tên MetaBallStudios sản xuất và đăng tải. Tài liệu này giúp người xem phần nào hình dung sức mạnh của quân đội mạnh số 1 thế giới.

Tận mục các loại vũ khí Mỹ nắm trong tay
 
Tận mục các loại vũ khí Mỹ nắm trong tay
Tận mục các loại vũ khí Mỹ nắm trong tay
Tận mục các loại vũ khí Mỹ nắm trong tay
Một số hình ảnh trong video

Thanh Hảo