Theo truyền thông Anh, có tới 1/3 số máy bay quân sự của nước này không thể cất cánh. Cụ thể, 142 trong tổng số 434 máy bay của Không quân Anh không thể tác chiến. Nhiều máy bay không được dùng đến trong thời gian dài, trong khi một số khác bị ngừng bảo trì.

 

VietNamNet TV