Cuộc duyệt binh được tổ chức ở quy mô hoành tráng nhất Trung Quốc trong nhiều năm qua, huy động 15.000 binh sĩ, hơn 160 máy bay và 580 vũ khí tham gia.

Đây là dịp nhiều loại vũ khí ra mắt lần đầu tiên, cung cấp cái nhìn hiếm hoi về kho vũ khí đang phát triển nhanh chóng của "quốc gia tỷ dân".

Một số hình ảnh mà CNN ghi lại:

'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
 
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh
'Soi' dàn vũ khí TQ khoe trong lễ duyệt binh

Thanh Hảo