Khinh hạm đa năng tàng hình lớp FREMM đến Mỹ cũng muốn có
 

Theo VOV