Số tiêm kích này bao gồm hàng chục tiêm kích MiG của Liên Xô và các bản sao của Trung Quốc. Các nhà chức trách Albania cho biết, họ muốn giữ lại một số để đưa vào viện bảo tàng, phần còn lại muốn bán hoặc sử dụng vào các mục đích khác.

Căn cứ Gjader được khánh thành năm 1974, có hệ thống hầm chứa và đường băng bí mật nhằm bảo đảm an toàn cho các chiến đấu cơ của Không quân Albania. Chi phí xây dựng rất lớn, ước tính vào khoảng 90 tỷ USD, nhưng số liệu cụ thể không được công bố chính thức.

Các máy bay được cất giữ ở Gjader bao gồm các mẫu MiG-19, MiG-17 và MiG-21. Chúng đều đã "nghỉ hưu " hơn một thập niên qua.

Thêm một số hình ảnh về căn cứ Gjader của Albania:

Albania,căn cứ không quân,căn cứ bí mật,tiêm kích MiG

Albania,căn cứ không quân,căn cứ bí mật,tiêm kích MiG
 
Albania,căn cứ không quân,căn cứ bí mật,tiêm kích MiG
Albania,căn cứ không quân,căn cứ bí mật,tiêm kích MiG
Albania,căn cứ không quân,căn cứ bí mật,tiêm kích MiG
Albania,căn cứ không quân,căn cứ bí mật,tiêm kích MiG

Thanh Hảo