Lữ đoàn BBCG trang bị xe thiết giáp

Lữ đoàn kiểu này có quân số khoảng 4.000 người, biên chế gồm 3 tiểu đoàn BBCG; 1 tiểu đoàn xe tăng; 1 trung đoàn pháo binh; 1 tiểu đoàn công binh; 1 tiểu đoàn thông tin; 1 tiểu đoàn bảo đảm, sửa chữa; 1 đại đội trinh sát; 1 đại đội ô-tô...

Tiểu đoàn BBCG biên chế 3 đại đội BBCG, mỗi đại đội biên chế 3 trung đội, được trang bị xe thiết giáp bánh hơi kiểu 92, xe thiết giáp bánh xích kiểu 63, 85, 89 và các trang bị, kỹ thuật khác.

Cơ cấu lữ đoàn bộ binh cơ giới của quân đội Trung Quốc
Ảnh: QQ

Tiểu đoàn xe tăng biên chế 3 đại đội xe tăng, mỗi đại đội biên chế 3 trung đội, được trang bị 35 xe tăng các loại (một đại đội được trang bị 11 xe tăng chủ lực, mỗi trung đội 3 chiếc và 2 xe chỉ huy đại đội).

Trung đoàn pháo hỗn hợp biên chế 1 tiểu đoàn pháo lựu tự hành; 1 tiểu đoàn pháo phản lực; 1 tiểu đoàn phòng không hỗn hợp; 1 đại đội chống tăng. Tiểu đoàn pháo lựu tự hành có 3 đại đội, được trang bị 18 khẩu pháo lựu tự hành 122mm bánh xích kiểu 89. Tiểu đoàn pháo phản lực biên chế 3 đại đội pháo phản lực, được trang bị 18 khẩu pháo phản lực loại 30 nòng 130mm kiểu 82.

Tiểu đoàn phòng không gồm 3 đại đội pháo phòng không, 1 đại đội tên lửa phòng không vác vai; được trang bị 18 khẩu pháo tự hành 25mm 4 nòng hiệu PGZ-95 và 12 tên lửa vác vai. Đại đội chống tăng biên chế 1 trung đội pháo chống tăng, 2 trung đội tên lửa chống tăng; được trang bị 6 khẩu 100 hoặc 105mm kiểu 86 và 12 xe phóng tên lửa chống tăng tự hành Hồng Tiễn 9.

Tiểu đoàn công binh biên chế 1 đại đội phá vật cản, 1 đại đội cầu đường, 1 đại đội vật cản, 1 đại đội công trình; được trang bị xe phá chướng ngại vật GSL430, xe bắc cầu hạng nhẹ bánh lốp kiểu mới và các trang bị khác.

Tiểu đoàn thông tin biên chế 1 đại đội tác chiến điện tử, 1 đại đội radar, 1 đại đội trinh sát kỹ thuật, 1 đại đội thông tin hữu tuyến, 1 đại đội thông tin vô tuyến điện.

Lữ đoàn BBCG trang bị xe mô-tô

Lữ đoàn có từ 4.000-4.500 người, biên chế gồm 4 tiểu đoàn bộ binh mô-tô; 1 tiểu đoàn xe tăng; 1 trung đoàn pháo hỗn hợp; 1 tiểu đoàn công binh-hoá học; 1 tiểu đoàn thông tin; 1 tiểu đoàn bảo đảm, sửa chữa; 1 đại đội trinh sát; 1 đại đội ô-tô...

Tiểu đoàn bộ binh mô-tô gồm 5 đại đội, trong đó có 3 đại đội bộ binh mô-tô, 1 đại đội pháo binh; 1 đại đội súng máy. Đại đội bộ binh mô-tô biên chế 3 trung đội, 1 trung đội hoả lực; trang bị: 1 khẩu cối 82mm, 1 khẩu pháo 40mm kiểu 69-1, súng bộ binh tự động kiểu 81 hoặc 95.

 

Đại đội pháo binh biên chế 1 trung đội cối (6 khẩu cối 82mm, cối 100mm kiểu PP89 được trang bị theo kiểu hoán đổi); 2 trung đội pháo không giật (12 khẩu pháo không giật 82mm kiểu 75).

Có đơn vị trang bị thêm tên lửa chống tăng 120mm kiểu 98 thay thế cho pháo không giật. Đại đội súng máy biên chế 3-4 trung đội súng máy hạng nặng (3-6 súng máy 12,7mm). Một số đơn vị còn biên chế 1 trung đội súng máy cao xạ một nòng 14,5mm.

Tiểu đoàn xe tăng biên chế 3 đại đội xe tăng (mỗi đại đội gồm 3 trung đội), được trang bị khoảng 35 xe tăng các loại (một đại đội 11 xe tăng chủ lực; mỗi trung đội 3 chiếc và 2 xe chỉ huy đại đội).

Trung đoàn pháo hỗn hợp biên chế 1 tiểu đoàn pháo lựu; 1 tiểu đoàn pháo phản lực; 1 tiểu đoàn phòng không hỗn hợp; 1 đại đội chống tăng; 1 đại đội chỉ huy pháo binh. Trong đó, tiểu đoàn pháo lựu biên chế 3 đại đội, được trang bị 18 khẩu pháo lựu 122mm (một số lữ đoàn trang bị thêm pháo lựu 152mm kiểu 66).

Tiểu đoàn pháo phản lực biên chế 3 đại đội, được trang bị 18 khẩu pháo phản lực 130mm (loại pháo tự hành bánh lốp 30 nòng 130mm kiểu 82).

Tiểu đoàn phòng không hỗn hợp biên chế 3 đại đội pháo phòng không, 1 đại đội tên lửa vác vai. Về trang bị, mỗi đại đội pháo phòng không có 6 khẩu (toàn tiểu đoàn có 12 khẩu pháo phòng không 37mm kiểu 74 và 25 mm kiểu 87). Đại đội tên lửa vác vai được trang bị 12 tên lửa vác vai.

Đại đội chống tăng biên chế 4 trung đội: 2 trung đội pháo chống tăng 100mm, biên chế 6 khẩu kiểu 86; 2 trung đội tên lửa chống tăng, trang bị 12 bộ tên lửa chống tăng Hồng Tiễn seria 8, sử dụng xe Jip Bắc Kinh 210 để vận chuyển.

Đại đội chỉ huy pháo binh biên chế: 1 trung đội trinh sát pháo binh, 1 trung đội radar, 1 trung đội trắc địa, 1 trung đội thông tin.

Tiểu đoàn công binh-hoá học biên chế 1 đại đội vật cản; 1 đại đội cầu đường; 1 đại đội công trình; 1 đại đội phòng hoá; 1 đại đội súng phun lửa. Họ được trang bị xe phá chướng ngại vật, xe bắc cầu hạng nhẹ, xe trinh sát đo đạc phòng hoá, súng phun lửa hạng nhẹ kiểu FPH02, đạn cháy, tên lửa đơn phòng hoá 62MM kiểu 84 và nhiều trang bị kiểu mới khác.

Tiểu đoàn thông tin biên chế 1 đại đội tác chiến điện tử; 1 đại đội radar; 1 đại đội trinh sát kỹ thuật điện tử; 1 đại đội thông tin vô tuyến điện; 1 đại đội thông tin hữu tuyến.

Nguyên Phong

Tàu đổ bộ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông

Tàu đổ bộ Trung Quốc diễn tập bắn đạn thật ở Biển Đông

Tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn của Trung Quốc những ngày gần đây đã tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông.

Trung Quốc tập trận đổ bộ trên Biển Đông

Trung Quốc tập trận đổ bộ trên Biển Đông

Lực lượng hải quân thuộc Bộ tư lệnh Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc những ngày gần đây đã tiến hành tập trận ở Biển Đông.