Theo thống kê, tổng 286 quân thường trực đã tự tìm đến cái chết trong năm 2018, bao gồm 57 lính Thủy quân Lục chiến, 68 thủy thủ, 58 phi công và 1.103 binh sĩ Lục quân. Riêng thống kê của lục quân không bao gồm 3 tháng cuối năm.

Số lính Mỹ tự tử cao kỷ lục trong năm 2018
Ảnh: Lục quân Mỹ

Con số kể trên tương đương với tổng số quân thường trực chết vì tự tử trong năm 2017. Nếu tính thêm quý 4 của Lục quân thì có thể lên đến mức kỷ lục 321 binh sĩ như năm 2012.

Tình trạng chán sống tiếp tục là một thách thức lớn đối với Lầu Năm Góc và các quân chủng Mỹ mặc dù nhiều chương trình cải thiện tinh thần đã được triển khai.

 

Trong bản hướng dẫn năm 2019, tướng Thủy quân Lục chiến Robert Neller kêu gọi những người lính của quân chủng này hãy tính nghĩ đến tác động lâu dài mà "một giải pháp vĩnh viễn cho một vấn đề tạm thời" có thể có.

Con số 57 binh sĩ thuộc quân chủng này tự kết liễu mạng sống năm vừa qua cho thấy mức tăng 25% so với năm 2017, cao nhất kể từ khi các dữ liệu được thống kê chặt chẽ năm 2001.

Trong khi đó, Hải quân Mỹ mất đi 68 binh sĩ, cao hơn so với con số 65 năm 2017.

Theo các quan chức Không lực Mỹ, 58 phi công thường trực tử tự là giảm so với 63 người năm 2015, năm 2017 và 61 năm 2016 nhưng vẫn là vấn đề nhức nhối.

Thanh Hảo