“Quốc hội có quyền tự do thông qua dự luật này và tôi có nhiệm vụ phủ quyết nó”, ông Trump cho biết từ phòng Bầu dục. Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ một dự luật.  

Ông Trump lần đầu tiên dùng quyền phủ quyết
Tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ nói rằng, ông tự hào khi sử dụng quyền phủ quyết và điều này cho thấy ông có quyền sử dụng các khoản ngân sách mà không cần quốc hội thông qua nhằm "bảo vệ sự an toàn của tất cả người Mỹ". 

 

Trước đó, hôm 15/2, ông Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để cho phép ông có được ngân sách xây dựng bức tường biên giới với các nguồn tài chính mà không cần phải có sự đồng ý của quốc hội. 

Hôm 14/3, 12 thượng nghị sĩ Cộng hòa đã ‘vào hùa’ với phe Dân chủ thông qua dự luật chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do tổng thống tuyên bố. Ông Trump cho rằng, dự luật này đặt “vô số người Mỹ vào tình trạng nguy hiểm”. 

Theo quy định, để đảo ngược được quyền phủ quyết của tổng thống, Quốc hội Mỹ cần đạt được 2/3 số phiếu ủng hộ. 

Dương Lâm